Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Neuropsychologie Bruins

Diagnostiek, Behandeling en Advies bij hersenfunctiestoornissen

Er zijn verschillende trajecten die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).

De indeling en bijbehorende tarieven is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA):

Er is Basis Kort (BK), Basis Middel (BM), Basis Intensief (BI) en Basis Chronisch (BC).

Indien de problemen of klachten die u heeft niet te behandelen zijn binnen de Generalistische Basis GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kunt u in de Specialistische GGZ (S GGZ) verder geholpen worden.

Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBC’s ( Diagnose Behandel Combinatie).

Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met u, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.

Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werkproblemen, relatieproblemen worden niet vergoed.

De Praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

Afhankelijk van uw verzekering, krijgt in de regel 70-80% vergoed.

Denk aan uw verplicht eigen risico.

Neem contact op als u vragen heeft!