Praktijk Neuropsychologie Bruins

Diagnostiek, Behandeling en Advies bij hersenfunctiestoornissen

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk;

www.GGZkwaliteitsstatuut.nl