Praktijk Neuropsychologie Bruins - Diagnostiek, Behandeling en Advies bij hersenfunctiestoornissen
Er zijn verschillende trajecten die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ).
De indeling en bijbehorende tarieven voor 2016, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), zijn als volgt:

Code Traject GB GGZ                Maximaal aantal minuten      NZA Tarief 2018   
180001 Basis Kort (BK)                              294                             €   487,26
180002 Basis Middel (BM)                         495                             €   830,23
180003 Basis Intensief (BI)                         750                             € 1301,85               
180004 Basis Chronisch (BC)                     753                             € 1201,50              
180005 Onvolledig behandeltraject             120                               € 198,88                 

Een sessie is 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd (totaal 60 minuten), tenzij anders afgesproken.Bent u verhinderd, dan wordt u verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor uw afspraak (telefonisch of e-mail).
Indien de problemen of klachten die u heeft niet te behandelen zijn binnen de Generalistische Basis GGZ vanwege de mate van ernst, de complexiteit en/of het risico kunt u in de Specialistische GGZ (S GGZ) verder geholpen worden.
Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBC’s ( Diagnose Behandel Combinatie).
Een DBC heeft een maximale duur van één jaar waarna, in afstemming met u, kan worden besloten om een vervolg-DBC te openen.
Aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, bepaalde seksuele stoornissen, specifieke fobie, werkproblemen, relatieproblemen worden niet meer vergoed: Onverzekerd Product (OVP).
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, u krijgt in de regel 70-80% vergoed.
Denk aan uw verplicht eigen risico (€ 385,- per jaar). Neem contact op als u vragen heeft!