Praktijk Neuropsychologie Bruins - Diagnostiek, Behandeling en Advies bij hersenfunctiestoornissen
Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent over uw behandeling bij mij, dan is het raadzaam hierover eerst met mij te praten dan proberen we samen tot een oplossing te komen. U kunt mij altijd zeggen waarom u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog.

Indien u niet tevreden bent over het uitgevoerde onderzoek, adviseer ik u eveneens om eerst met mij te bespreken wat de redenen zijn. Indien we er niet uitkomen, adviseer ik u om een second opinion te vragen bij een collega klinisch neuropsycholoog.

U kunt een klacht indienen bij het NIP of NVGzP