Praktijk Neuropsychologie Bruins - Diagnostiek, Behandeling en Advies bij hersenfunctiestoornissen
Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen ons gedrag en de werking van onze hersenen. Het onderzoek richt zich op de hersenfuncties en geeft informatie en inzicht in de aard van eventueel gestoorde hersenfuncties (bijvoorbeeld een geheugenstoornis).
 
De neuropsycholoog brengt het klachtenpatroon in kaart en tracht uw klachten te objectiveren. Vervolgens worden adviezen gegeven en- of een behandeling ingesteld om (beter) te leren omgaan met uw beperkingen.  Centraal daarbij staat het leren accepteren van de beperkingen en het verwerken van veranderingen in het leven die deze beperkingen met zich meebrengen.
Hersenletsel heeft vaak emotionele- en gedragsmatige gevolgen, die grote veranderingen in ons leven kunnen geven en ook relaties beinvloeden.  Direct betrokkenen (partner, kinderen) kunnen zonodig ook begeleid worden.
 
Onderzoek bestaat uit een intakegesprek, diverse tests (intelligentie, geheugen, concentratie, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning) en vragenlijsten (o.a. in kaart brengen van lichamelijke en psychische klachten).
 
Therapie is vooral inzichtgevend en erop gericht negatieve, of verkeerde cognities (gedachten) om te leren buigen tot positieve, adequatere gedachten (cognitieve gedragstherapie).
Traumabehandeling bestaat uit EMDR (Eye Movement Desentisization Reprocessing) en/of EFT (Emotion Free Technique).